ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกแบบดิจิตอล สำหรับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๕๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 24-12-2563 184 ดาวน์โหลดเอกสาร